Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

 • Zasady rekrutacji

2015_mini_600

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Dyrektor Zespołu Szkół w Ossowie zaprasza w terminie od 19 lutego 2018r.
do składania zgłoszeń do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 27/2018r.

Zgłoszenia można dokonać listownie lub osobiście w sekretariacie szkoły.
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty oraz metrykę dziecka.

Zgłoszenia dokonuje się zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.
Szkoła może przyjąć dziecko do oddziału przedszkolnego z poza obwodu zamieszkania szkoły w przypadku wolnych miejsc.

 

DRUKI do pobrania:

Zgłoszenie przyjęcia do „O”  – dla dzieci z rejonu SP Ossów
Wniosek o przyjęcie do „O” – dla dzieci spoza rejonu SP Ossów

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  w roku szkolnym 2017/18:

 • składanie podań o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych
  i zameldowanych w rejonie Zespołu Szkół w Ossowie od 01 marca 2017r.
 • składanie podań o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej  dla kandydatów zamieszkałych
  i zameldowanych poza rejonem Zespołu Szkół w Ossowie od 1 – 28 czerwca 2017r.
 • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 29 – 30 czerwca 2017r.
 • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych 3 lipca 2017r. do godz. 14:00.
 • ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych szkoły podstawowej – 7 lipca 2017r. do godz. 14.00
 • ZGŁOSZENIE – dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły (Ossów, Nowy Ossów, Turów),
 • WNIOSEK – przeznaczony dla rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły,
 • rodzice przynoszą ze sobą do wglądu dowód osobisty i metrykę dziecka
  oraz w przypadku dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły oświadczenia, że dziecko zamieszkuje
  w sąsiedniej gminie i oświadczenie, że rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę w naszej szkole
  (jeżeli taki fakt ma miejsce).

 

DRUKI do pobrania:

Zgłoszenie do klasy I szkoły podstawowej – dla uczniów z rejonu SP Ossów
Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej – dla uczniów spoza rejonu SP Ossów

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 • 1 lipca – 12 sierpnia 2017r. do godziny 15.00 – składanie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 • 17 sierpnia 2016r. do godziny 15.00 –weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych
  pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 • 18 sierpnia 2017r. do godz. 14:00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym;
 • 21 – 23 sierpnia 2017r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
 • 25 sierpnia 2017r. do godz. 14.00 – głoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas pierwszych szkoły podstawowej.