Karta Row 01

Egzamin na kartę rowerową

18 czerwca 2015r. odbył się praktyczny egzamin na kartę rowerową.

Przystąpiło do niego 9 uczniów klasy czwartej i 2 uczniów klasy szóstej. Razem 11 uczniów.
Egzamin ten został poprzedzony uzyskaniem pozytywnego wyniku z teorii, która dotyczyła przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków i sygnałów drogowych, obowiązkowego wyposażenia roweru
oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Umiejętności praktyczne sprawdzane były na placu manewrowym i dotyczyły:

  • ruszania z miejsca na płaskim terenie,
  • jazdy do przodu po prostej i łukach w kształcie ósemki,
  • jazdy po wyznaczonym torze,
  • prawidłowego hamowania i zatrzymania pojazdu w wyznaczonych miejscach,
  • właściwego reagowania na znaki i sygnały drogowe.

Po pomyślnie zdanych egzaminach uczniowie stają się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego,
a otrzymane karty rowerowe są tego potwierdzeniem.

Gratulujemy i życzymy wszystkim uczniom szerokiej drogi.

Bożena Kowalewska