2016 Hej Kolęda

Hej kolęda, kolęda…

28.01.2016r. jak co roku w Zespole Szkół w Ossowie odbył się popularny i lubiany przez uczniów konkurs kolęd i pastorałek „Hej kolęda, kolęda”.

Start imprezy nastąpił ok. godziny 9:00 – klasy ze szkół podstawowych 1-3 oraz 4-6,
a o godzinie 10:00 – klasy gimnazjalne 1-3.

Tego roku kilka szkół zaszczyciło nas swoją obecnością, a były to :

 • SP w Zagościńcu,
 • SP w Starym Grabiu,
 • SP nr 7 w Wołominie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiźnie,
 • ZS nr 4 w Wołominie,
 • Gimnazjum Sportowe nr.5 w Wołominie,
 • Gimnazjum nr 1 w Wołominie
 • Gimnazjum nr 2 w Wołominie,
 • nie mogło także zabraknąć uczestników z ZS w Ossowie.

Rywalizacja w konkursie przebiegła jak najbardziej fair-play i chyba wszyscy bawili się jak najlepiej.

W skład jury, które oceniało występy uczestników wchodziła:

 • p.Anna Wosek – nauczycielka muzyki w ZS w Ossowie,
 • p.Joanna Denis – Przewodnicząca Rady Rodziców w ZS w Ossowie
 • p.Krzysztof Białas – nauczyciel muzyki w SP nr 7 w Wołominie.

Jury oceniało według przybranych kryteriów i wyłoniło zwycięzcę w każdej kategorii wiekowej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom i do zobaczenia za rok.

Wiktoria Kamińska kl.III gim