2013 Swięto 02

III Święto Szkoły

10 V 2013r.  rano w naszej szkole było,  jak rzadko, cicho i spokojnie. Na szczęście nie za sprawą epidemii czy niespodziewanej awarii. W tym dniu cała nasza szkolna społeczność obchodziła trzecie już Święto Szkoły.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej. Uczestniczyły w niej  poczty sztandarowe  ZS w Józefowie i ZS w Ossowie, zaproszeni goście, Pani Dyrektor Anna Zalewska,
rodzice i uczniowie pod opieką wychowawców. Po Mszy świętej przedstawiciele władz i delegacje uczniów z kl. I-III, IV-VI i gimnazjum złożyli kwiaty pod pomnikami: Jana Pawła II, gen. J. Hallera i patrona naszej szkoły – ks. mjr I. Skorupki.

Dalsza część obchodów miała miejsce w szkole. Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Ossowie powitała przybyłych gości: wiceburmistrza miasta Wołomina – Pana Sylwestra Jagodzińskiego, dyrektora Zespołu Szkół w Józefowie – Panią Małgorzatę Kozioł, dyrektora Parku Kulturowego – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Roku – Pana Maksyma Gołosia, Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej – Pana Adama Jaczewskiego. Szczególnie serdecznie został powitany syn ostatniego dyrektora szkoły
w Ossowie z okresu  przedwojennego  – Pan Andrzej Wolny z żoną.

Po krótkich wystąpieniach zaproszonych gości mikrofon został przekazany uczniom. Przedstawili oni montaż literacko- muzyczny, którego hasłem przewodnim był cytat „ Krzyż był mu bronią, a kapłaństwo sprawą”,  przygotowany pod kierunkiem Pani Anny Wosek i Pana Remigiusza Pracza. Ostatnim akcentem  była słodka niespodzianka – tort ufundowany przez Radę Rodziców  dla wszystkich obecnych na uroczystości.

Dodatkową atrakcją naszego Święta była wystawa obrazów Pani Wandy Skonieckiej  „Ossowskie pejzaże”. Nietrudno zgadnąć, że inspiracją dla malarki były różne zakątki Ossowa.
Okazało się, że Ossów to miejsce nie tylko ważne dla historii Polski , ale również bardzo malownicze.

Był to niezapomniany dzień dla naszej szkolnej społeczności, a być może także dla przybyłych gości.

Elżbieta Ruszkowska