Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019:

Lp

   Wydarzenie   Data

1.

 Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno
– wychowawczych
  3 września 2018r.

2.

 Zimowa przerwa świąteczna  23 – 31 grudnia 2018r.

3.

 Ferie zimowe:  28 stycznia – 10 lutego 2019r.

4.

 Wiosenna przerwa świąteczna  18 – 23 kwietnia 2019r.

5.

Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 kwietnia 2019r.

6.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim
roku nauki w gimnazjum:
10 – 12 kwietnia 2019r.

7.

 – część humanistyczna:

  •  z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
  • z zakresu języka polskiego,
 
 – część matematyczno – przyrodnicza:

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych,
  • z zakresu matematyki,
 
 – część z języka obcego nowożytnego

  • na poziomie podstawowym,
  • na poziomie rozszerzonym,
 Dodatkowe terminy Egzaminu Gimnazjalnego:
 – część humanistyczna
 – część matematyczno – przyrodnicza
– część z języka obcego nowożytnego

8.

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych:
 Zgodnie z terminami egzaminów ustalonymi przez CKE
 

9.

 Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno – wychowawczych
 21 czerwca 2019r.

10.

 Ferie letnie  22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.