Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu uczniowskiego – Małgorzata Wacławek

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie w wyborach wybrali
następujących przedstawicieli do Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący SU – Bartłomiej Kamiński
z-ca Przewodniczącego SU – Mikołaj Sławiński
z-ca Przewodniczącego SU – Katarzyna Tomaszewska