2015 Swieto 4

Kolejna rocznica minęła…

Obchody Piątego Święta Szkoły w Zespole Szkół w Ossowie

2 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół w Ossowie odbyła się bardzo ważna dla całej społeczności szkolnej uroczystość – Piąte Święto Szkoły. Według kart historii Szkoła w Ossowie ma ok. 150 lat.
Rok szkolny 2014/2015 upłynął nam pod hasłem „Rok Szkoły”. W ramach obchodów organizowane były liczne konkursy plastyczno – techniczne wewnętrzne i zewnętrzne, konkursy wiedzy o szkole,
o patronie – ks. Ignacym Skorupce, lekcje, gazetki, albumy, wystawy, spotkania z absolwentami
i dyrektorami poprzednich kadencji. Święto było zwieńczeniem , a zarazem uczczeniem ważnych wydarzeń, m. in. 76-tej rocznicy poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego (pochodzącego z pola bitwy w Ossowie – z miejsca śmierci ks. Kapelana Ignacego Skorupki) pod budowę nowego budynku szkoły. Obchody Święta zostały objęte Patronatem Burmistrza Wołomina – Pani Elżbiety Radwan.

Swoją obecnością zaszczycili nas goście:

 • Pani Elżbieta Radwan – Burmistrz Wołomina ,
 • Pan Robert Roguski- Burmistrz Miasta Kobyłka ,
 • Pani Halina Bonecka – Dyrektor ZEASiP w Wołominie,
 • Pan Maksym Gołoś – Dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”,
 • Państwo Małgorzata i Andrzej Wolni – synowa i syn ostatniego kierownika szkoły
  – Pana Jana Wolnego,
 • Pan Michał Korzeniowski – Specjalista ds. Integracji ,
 • Pani Magdalena Pomianowska z Towarzystwa Historycznego 1920,
 • dyrektorzy szkoły w Ossowie poprzednich kadencji – Panie: Jadwiga Zgiet, Krystyna Łuczyk,
  Elżbieta Maria Kozłowska,
 • Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Joanna Denis.

O godzinie 10.30 zebraliśmy się przed szkołą, aby na czele z dwoma sztandarami – historycznym
z 1939 roku i współczesnym sztandarem Szkoły Podstawowej im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie wyruszyć do Kaplicy pw. Matki Boskiej Zwycięskiej. Mszę Świętą odprawił ksiądz doktor Andrzej Rusinowski, który podczas kazania przybliżył nam historię Ossowa i edukacji na tym terenie.
Po Mszy ruszyliśmy w kierunku szkoły. Zatrzymaliśmy się przy pomniku ks. Ignacego Skorupki,
gdzie delegacje władz oraz uczniów złożyły kwiaty.

W szkole odbyły się dalsze części uroczystości. Pani Dyrektor Anna Zalewska powitała gości,
wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły, przybliżyła zebranym cel spotkania i poprosiła
o zabranie głosu Panią Burmistrz, która wyraziła swoje zadowolenie z obecności na Święcie i przekazała
na pamiątkę sadzonkę dębu. Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Kozłowska, która podziękowała za zaproszenie i przekazała słodkości dla wszystkich uczniów.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Pana Maksyma Gołosia. Wprowadził on wszystkich
w moment ważnego wydarzenia – Aktu Powołania do Grupy Młodych uczniów (ubranych w piękne historyczne stroje) naszej szkoły: Kingi Michlewicz, Wiktorii Kamińskiej, Aleksandra Kamińskiego i Patryka Załogi. Pani Magdalena Pomianowska skierowała wiele ważnych, patriotycznych, podkreślających powagę
i dostojność sytuacji słów. Młodzi Rekonstruktorzy z Ossowa podpisali Akty Powołania, otrzymali również pamiątkowe książki i obrazki przedstawiające Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następną częścią był program słowno – muzyczny pt. „Zapłacił miłością serca” przygotowany przez
Panie Katarzynę Supranowicz i Annę Wosek oraz uczniów Zespołu Szkół w Ossowie. Występ,
który „przeprowadził” zgromadzonych na uroczystości przez wydarzenia historyczne naszej Ojczyzny,
został nagrodzony gromkimi brawami.

Pani Dyrektor Anna Zalewska serdecznie podziękowała wszystkim gościom za przybycie i uświetnienie uroczystości, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, uczniom i zaangażowanym rodzicom za przygotowanie.

Bardzo miłym akcentem było wystąpienie Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Joanny Denis, która oprócz ciepłych słów skierowanych pod adresem społeczności szkolnej, zaprosiła wszystkich na tort.
Tort smakował wybornie, a podczas jego degustacji można było obejrzeć prezentację multimedialną
pt. „Wspomnienia z historii naszej Szkoły” przygotowaną przez Panią Monikę Włodarczyk, która wywołała wiele emocji: uśmiechu, radości, wzruszeń, a nawet łez.

Goście, którzy opuszczali mury naszej szkoły, wpisywali się do Księgi Pamiątkowej i otrzymywali upominek w podziękowaniu za przybycie na naszą uroczystość.

Świętowaliśmy jeszcze następnego dnia!
Podczas uroczystego apelu ogłoszone zostały wyniki konkursów, wręczone dyplomy i nagrody.
Wszyscy uczniowie otrzymali wiele słodkości jak na Święto przystało!

Koordynator Piątego Święta Szkoły – Jolanta Częścik