Kameleon Logo 01

Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych do udziału w Konkursie Fotograficznym
pt.: „PIĘKNO OSSOWSKIEJ PRZYRODY”

Cele:

 • Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności twórczych młodzieży
 • Pobudzenie wyobraźni i kształtowanie umiejętności tworzenia u młodzieży.
 • Organizacja wystawy pokonkursowej nagrodzonych prac

REGULAMIN KONKURSU

 1. Konkurs dla uczniów I – III gimnazjum.
 2. Konkurs trwa od 15.05.2015r. do 22.06.2015r.
 3. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 fotografie w formacie 13×18 oraz wersji elektronicznej.
 4. Każda zgłoszona fotografia musi być wykonana samodzielnie, a na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz podana klasa i szkoła oraz dostarczona do sekretariatu Zespołu Szkół w Ossowie lub pani Moniki Włodarczyk do 23.06.2015r.
 5. Każdy uczestnik zgłaszając pracę do konkursu jednocześnie potwierdza samodzielność jej wykonania oraz wyraża zgodę na jej publikację i swoich danych w przypadku zwycięskiej fotografii.
 6. Każda fotografia zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora, a nagrodzona praca będzie opublikowana na stronie szkolnej organizatora.
 7. Temat pracy ma przedstawiać PIĘKNO OSSOWSKIEJ PRZYRODY wg wyobraźni każdego uczestnika.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi 24.06.2015r.
 9. Wręczenie nagród nastąpi 26.06.2015r. podczas gali zakończenia roku szkolnego 2014/15.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej: zs.ossow@poczta.onet.pl

Zapraszamy do udziału.

Koordynator konkursu – Monika Włodarczyk