2017 M

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Zgodnie z listem Mazowieckiego Kuratora Oświaty przekazujemy Państwu dostęp do  Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością.

pismo Mazowieckiego Kuratora O[wiaty
Link do strony Kuratorium Oświaty w Warszawie – wersja elektroniczna Informatora