Kameleon Logo 01

Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny

Zapraszamy uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej oraz klas II-III gimnazjum do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym KAMELEON, w tym roku pt.:
„Ciekawe bryły w nietypowym wydaniu”.

Nadsyłanie prac konkursowych do 14 czerwca 2018r. (czwartek) do godz. 14.30.

Prace jednego ucznia dostarczamy w jednej zamkniętej kopercie opisanej zgodnie z regulaminem.

Do kopert dostarczamy zbiorczy protokół.

Prace można dostarczyć osobiście do sekretariatu Szkoły Podstawowej lub przesyłką pocztową
(decyduje data wpływu do szkoły, nie data nadania).

Koordynator konkursu – Monika Włodarczyk

Do pobrania: