Hymn szkoły

Hymn szkoły

Wśród szkolnych murów uczymy się żyć,
Wspaniałym człowiekiem i uczniem być.
Kochać, szanować wszystko dokoła,
Od tego właśnie jest nasza szkoła.

Zdobywać wiedzę i za kilka lat
Ze światłym umysłem zdobywać świat.
Świat ideałów i myśli czystych,
Słuchając wiernie głosów ojczystych.

Tak, koleżanki, koledzy,
Szkoła w Ossowie jest skarbnicą wiedzy.
Tak, koleżanki, koledzy,
Czas w niej spędzony serca otwiera
I w lepsze jutro wszystkich zabiera.
Czas w niej spędzony to ważna sprawa,
Nauka i zabawa.

Nie bądź nigdy człowiekiem złym,
Tego uczy nasz szkolny hymn.

 

tekst i muzyka: Anna Wosek