Kadra szkoły

Kadra szkoły 2018/19

DYREKTOR SZKOŁY – Henryka Kosowska

SEKRETARZ SZKOŁY – Halina Rzempołuch

PRACOWNICY OBSŁUGI:
– Halina Matys
– Halina Felczak
– Maria Pędrakowska
– Zdzisław Skłodowski

PIELĘGNIARKA SZKOLNA – Agnieszka Piotrowska

PEDAGOG SZKOLNY – Mirosława Markiewicz

LOGOPEDA – Agnieszka Kalinowska

Nauczyciel świetlicy – Maria Skuza

Nauczyciel biblioteki – Milena Powała

edukacja wczesnoszkolna
Elżbieta RuszkowskaJolanta Częścik, Małgorzata Krym

religia
Alicja Święcicka

język polski
Beata Kaźmierska

język angielski
Barbara Dawidowska

język francuski
Małgorzata Chacińska

historia/historia i społeczeństwo
Beata Szulim, Remigiusz Pracz

wiedza o społeczeństwie
Beata Szulim

biologia
Małgorzata Krym

geografia
Joanna Lewandowska

przyroda
Jolanta Częścik

matematyka
Maria Woźniak/Irena Żebrowska

chemia
Małgorzata Wacławek

fizyka
Halina Łysakowska

informatyka/zajęcia komputerowe
Tomasz Kozłowski

muzyka
Krzysztof Białas

technika
Magdalena Maszota

plastyka
Małgorzata Krym

edukacja dla bezpieczeństwa
Beata Szulim

wychowanie fizyczne
Anna Gutkowska, Przemysław Strzelczyk