2016 Swieto 00

Obchody Święta Szkoły

Dnia 6 czerwca społeczność szkolna obchodziła Święto Zespołu Szkół w Ossowie.  

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:30 od wycieczki z przewodnikiem z Samorządowej Instytucji Kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”, z którym uczniowie wraz z opiekunami udali się w najważniejsze miejsca związane z Bitwą Warszawską. Zakończeniem zwiedzania było przybycie
na Cmentarz Poległych przy kaplicy pw. Matki Bożej Zwycięskiej, po czym rozpoczęła się msza święta,
którą sprawował ks. dziekan Jan Andrzejewski.

Kolejnym ważnym momentem było złożenie kwiatów przez uczniów przy pomnikach  św. Jana Pawła II
oraz patrona szkoły ks. Ignacego Skorupki.

Kolejno wszyscy zgromadzeni goście: pan Robert Roguski- burmistrz miasta Kobyłka, pan Robert Makowski- wiceburmistrz Wołomina, pani Edyta Malinowska- naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji, pani Joanna Denis- przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Ossowie, udali się do budynku szkoły. Tam odbyły się kolejne wydarzenia związane z obchodami święta. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali część artystyczną poświęconą tematyce patriotyzmu i wolności.

W podziękowaniu za wsparcie szkoły pani Dyrektor Anna Zalewska rozdała ordery oraz dyplomy.

Punktem kulminacyjnym był tort ufundowany przez Radę Rodziców.

Kinga Michlewicz