Pasowanie na ucznia

W dniu 14 października 2013r. w naszej szkole – w odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej – odbyły się uroczystości: pasowania na ucznia (dot. uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz uczniów klasy pierwszej gimnazjum), obchody Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystościach  wzięli udział zaproszeni goście, grono pedagogiczne wraz z pozostałymi pracownikami szkoły, rodzice (w tym przedstawiciele Rady Rodziców) i uczniowie szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10:00. Tradycyjnie – po wprowadzeniu pocztu sztandarowego – wspólnie odśpiewano hymn narodowy i szkolny. Następnie pani dyrektor Anna Zalewska powitała przybyłych gości, po czym oddała głos konferansjerce, tj. przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Wiktorii Woch, która od początku do końca – z pozytywnym skutkiem – czuwała nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości.

Ubrani w galowe stroje uczniowie, którzy w roku szkolnym 2013/ 2014 rozpoczęli naukę w klasie pierwszej złożyli swoje przysięgi (oddzielnie klasa pierwsza szkoły podstawowej, oddzielnie uczniowie gimnazjum). Po tym akcie, pani dyrektor – „w asyście” czerwonego ołówka –przystąpiła do uroczystego pasowania na uczniów. Nie zabrakło również upominków dla najmłodszych – z okazji włączenia w poczet braci szkolnych pierwszoklasiści z SP otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki ze zbiorem najpopularniejszych piosenek i wierszyków dla dzieci. Rozdano legitymacje szkolne.

Po oficjalnej części uroczystości „nowoprzyjęci do społeczności szkolnej” mogli zaprezentować własne umiejętności artystyczne.

Dzieci z klasy I SP wystąpiły w roli debiutantów na szkolnej scenie. W trakcie swojego przedstawienia recytowały wierszyki i śpiewały piosenki, a rodzice ze wzruszeniem oglądali występy pociech (po zakończeniu akademii na dzieci czekał już w sali słodki poczęstunek przygotowany przez ich opiekunów).

Z kolei gimnazjaliści pod kierunkiem wychowawcy – pani Anny Wosek przygotowali program artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nasi szkolni aktorzy za pomocą wesołych wierszy, a nawet „śpiewająco” wprowadzili publiczność w świat szkolnej rzeczywistości.

Podczas obchodów DEN padło wiele wyjątkowych i poruszających słów wypowiedzianych przez uczniów w kierunku swoich nauczycieli, nie zabrakło też kwiatów dla pracowników oświaty – w ten sposób podopieczni szkoły postanowili wyrazić własną wdzięczność za pracę i trud wkładany na co dzień w ich kształcenie i wychowanie. Niewątpliwie był to magiczny dzień…

Składamy gorące podziękowania dla wszystkich uczestników uroczystości – społeczność szkolna w Ossowie.

 I. Manista
wychowawca klasy I SP