2017 05 28b

Śladami patrona ks. Ignacego Skorupki

W minioną niedzielę, 28 maja, uczniowie klasy VI odbyli niezwykłą podróż śladami patrona ks. Ignacego Skorupki. Wraz z wychowawcą, wzięli udział w uroczystym zakończeniu tegorocznego etapu projektu Młodzieżowe Wirtualne Zeszyty Historyczne, którego organizatorem było Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół i Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Miasta Ząbki oraz portal http://wirtualna-historia.pl, a szkolnymi koordynatorami są pani dyrektor Anna Zalewska i nauczyciel języka polskiego Katarzyna Supranowicz.

Podróż szlakiem bojowym ks. Ignacego Skorupki rozpoczęła się w Gimnazjum nr 1 w Ząbkach, skąd przejechaliśmy autokarem do Gimnazjum im. Króla Władysława IV , gdzie przed Bitwą Warszawską 1920 r. znajdował się punkt powołań. Na tablicy upamiętniającej ten fakt czytamy:

„Tu na terenie Gimnazjum im. Władysława IV od czerwca do sierpnia 1920r.
formował się I Batalion 236 Ochotniczego Pułku Piechoty i stąd pod dowództwem
ppor. St. Matarewicza z kapelanem ks. Ignacym Skorupką wyruszył
do zwycięskiego boju pod Ossowem.”
Tablicę tę odsłonił ówczesny uczeń gimnazjum, piętnastoletni żołnierz-ochotnik 236 pułku, Aleksander Arcichowski (w 1992r. – inż. architekt mjr rezerwy).

2017_05_28a

Nasi uczniowie mieli okazję zwiedzić wnętrze tej jednej z najstarszych szkół średnich w stolicy. Przywitał nas biskup Marek Solarczyk, który opowiedział historię tego miejsca i wyjaśnił związek tej placówki z Bitwą Warszawską. W przeniesieniu się w tamte czasy pomógł nam również pan Karol Małolepszy, który już tradycyjnie, wcielił się w postać marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obejrzeliśmy szkolne sale i korytarze, miejsca pamięci, gabloty ukazujące historię szkoły i osiągnięcia jej uczniów. Przewodnikami byli dwaj obecni uczniowie oraz ksiądz Konrad Biskup, wikariusz parafii katedralnej p.w. Świętego Floriana. Odwiedziliśmy tez szczególne miejsce, czyli salę im. ks. Ignacego Skorupki, która dziś jest salą katechetyczną.

Następnie udaliśmy się do Kaplicy p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w Ossowie, gdzie uczestniczyliśmy w Mszy Św. Pod pomnikiem gen. Józefa Hallera i na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej zostały złożone kwiaty. W skład cmentarza wchodzi osiem zbiorowych mogił i jedna pojedyncza oraz obelisk z napisem:
„14 sierpnia 1920 r.
Siedemkroć odpieraliśmy
hordy bolszewickie i tu
padliśmy u wrót stolicy
a wróg odstąpił …”

Po części oficjalnej, na terenie Zespołu Szkół w Ossowie, nastąpiła część rozrywkowa. Wszyscy uczestnicy posili się pysznym żurkiem, a uczniowie wzięli udział w grach i zabawach przygotowanych przez grupę harcerzy z Kobyłki.
Na zakończenie w pawilonie „Parku Kulturowego Ossów — Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” obejrzeliśmy fragmenty filmu ukazującego szlak bojowy i kolejne etapy Bitwy Warszawskiej.
Dyrektor Parku pan Rafał Pazio i pan Karol Małolepszy przedstawili plan działania na kolejne lata tego przedsięwzięcia. Wszystkie działania prowadzących, koordynatorów i uczniów mają na celu upamiętnienie tego cudownego zdarzenia w historii Europy, którego setną rocznicę będziemy obchodzić w 2020r.

Katarzyna Supranowicz