2015 10 14 Slub 001

Ślubowanie klas pierwszych

Tradycyjnie już, 14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów kl. I SP i Gimnazjum. Dla najmłodszych był to pierwszy tak poważny występ, więc niemal każdy był bardzo przejęty.

W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli uczniom zaproszeni goście – p. Edyta Malinowska, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji z Wołomina i p. Joanna Denis, przewodnicząca Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00, kiedy do odświętnie przybranej sali gimnastycznej w galowych strojach i żakowskich czapeczkach, wkroczyli uczniowie kl. I SP. Po powitaniu zaproszonych gości i wszystkich zebranych, a zwłaszcza pierwszoklasistów,  przez p. Dyrektor Annę Zalewską, prowadząca uroczystość przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oddała głos bohaterom dnia. Pierwszaki przedstawiły krótki program słowno- muzyczny, nawiązujący tematyką do życia szkoły oraz do treści związanych z Ojczyzną. Każdy bardzo się starał, aby dobrze wypaść i godnie przystąpić do ślubowania.

Po występie kl. I SP, nastąpiła część oficjalna, której kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły kl. I SP, a następnie kl.I Gimnazjum.

Po tym akcie, młodsze i starsze pierwszaki, zostały – przy pomocy sporego ołówka –  pasowani na uczniów przez p. Dyrektor Annę Zalewską, której pomagały panie: Edyta Malinowska i Joanna Denis.

Następnie p. Edyta Malinowska odczytała list od Burmistrza Wołomina, p. Elżbiety Radwan,
z życzeniami dla wszystkich pracowników oświaty.

Kolejnym punktem uroczystości był występ kl. I Gimnazjum, który zawierał sentencje mogące być swoistymi drogowskazami nie tylko dla uczniów, ale też dla nas – dorosłych.

Na zakończenie były życzenia dla wszystkich pracowników szkoły od p. Dyrektor, przewodniczącej Rady Rodziców i przedstawiciela Samorządu Szkolnego. Wszyscy uczniowie odśpiewali „Sto lat”, a każdy pracownik naszej placówki został obdarowany symboliczną różą, która była podziękowaniem za trud wkładany w codzienną pracę z uczniami.

Myślę, że był to dzień, który uczniowie, rodzice i wychowawcy klas pierwszych będą miło wspominać.

Bardzo dziękuję p. Annie Wosek za nieocenioną pomoc w nauce piosenek, przewodniczącej SU Kindze Michlewicz za sprawne poprowadzenie uroczystości oraz rodzicom za zakup czapeczek i upominkowych słowników.

Elżbieta Ruszkowska