2014 Kolumb

Spotkanie z twórczością Pokolenia Kolumbów

Mianem Pokolenie Kolumbów określa się młodych ludzi urodzonych ok. 1920 r., którzy, jak słynny podróżnik, stanęli na progu nowej rzeczywistości, kiedy we wrześniu 1939 r. hitlerowskie  Niemcy zaatakowały niepodległą Polskę. Wielu z nich po prostu poświęciło życie, wiedząc, że Ojczyzna to sprawa święta. Ci, którzy przetrwali piekło II wojny światowej, w tym  powstania warszawskiego, musieli umieć żyć dalej… .

To wspomniani Kolumbowie byli bohaterami spotkania zorganizowanego 24.10.2014 r. przez Zespół Szkół w Ossowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, której sala konferencyjna tego dnia gościła dość liczną widownię. Na zaproszenie odpowiedziały cztery wołomińskie szkoły. Gimnazjaliści mieli okazję poznać najważniejsze fakty z życia i usłyszeć wiersze nie tylko wspominanych na lekcjach języka polskiego Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, lecz także mniej znanych – Józefa Szczepańskiego, Zdzisława Stroińskiego czy Tadeusza Gajcego. Okrasą spotkania były piosenki powstańcze: Hej, chłopcy, bagnet na broń Krystyny Krahelskiej czy Pałacyk Michla „Ziutka”.

Sugestywna recytacja utworów wspomnianych poetów wprowadziła zebranych gimnazjalistów w świat niewiele od nich starszego pokolenia 1920. Warto dodać, że wołomińska młodzież w wielkim skupieniu i przejmującej wręcz ciszy uczestniczyła w godzinnym spotkaniu poświęconym ludziom, którzy swoją postawą, a także twórczością kształtowali i kształtują kolejne roczniki.

Niezwykłe jest to, że patriotyzm, wiara i honor to wartości aktualne, najważniejsze i niezależne od panującej mody, atrakcyjne dla młodego człowieka – tego, który poszukuje, czasami błądzi. Życie i twórczość Pokolenia Kolumbów jest na pewno dla młodzieży pewnym drogowskazem, skarbnicą wielkiej mądrości, wiary i odwagi.

Bardzo dziękujemy Pani Izabeli Bochińskiej  – dyrektor miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie oraz jej pracownikom za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu spotkania. Podziękowania kierujemy również w stronę nauczycieli i wspaniałej młodzieży z Gimnazjów nr 1, 2, 3 oraz 5 za przyjęcie zaproszenia oraz okazanie szacunku dla poezji i jej twórców.