2016 12 Czytanie

Ossów czyta dzieciom…

Wszystkim znana jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

Postanowiliśmy przenieść ją także na „własne podwórko” czyli do naszej szkoły.
W związku z tym 25 XI 2016r. zaprosiliśmy pierwszego gościa. Była nim osoba niewątpliwie
bardzo związana z książkami – pani Milena Powała, która pracuje w bibliotece.

Przeczytała dzieciom z kl. „0” – 3 jedną z najnowszych pozycji znajdujących się w bibliotece
książkę Amandy Eriksson pt.: „Inne życie”. Po krótkiej dyskusji na temat  opowiadania,
słuchacze wysnuli następujący wniosek: „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”.
Następnie dzieci podziękowały pani Milenie.

W ten sposób zainaugurowaliśmy akcję „Ossów czyta dzieciom”, którą zamierzamy kontynuować cyklicznie przez cały rok.

E. Ruszkowska