2018 03 Profilaktyka

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów

W poniedziałek 5 marca 2018 odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas II i III G oraz klasy VII SP ze specjalistą psychoterapii uzależnień p. Renatą Szewczyk-Rutkowską. Celem przeprowadzenia zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu mechanizmów uzależnień, środków zmieniających świadomość, a także zachowań ryzykownych, jak również zwiększenie świadomości o negatywnych skutkach nadużywania alkoholu i używania substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Były to kolejne zajęcia profilaktyczne, które odbyły się dla dzieci w naszej szkole. Wcześniej realizatorzy zewnętrzni przeprowadzili programy profilaktyczne Debata i Epsilon. Oprócz tego nasi uczniowie spotkali się z p. Zychnowską z Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Krzysztof Lewandowski