2014 Kotan

Dzień Kotana 2014

Każdego roku w szkole w Ossowie spotykamy się wspólnie na wyjątkowym apelu poświęconym wielkiemu  człowiekowi – Markowi Kotańskiemu.

By być  blisko drugiego człowieka….
By podać mu dłoń w potrzebie ……
Nikt nie może być samotny.
W smutku… daj siebie innym….

W tym roku 30 października 2014 r. klasa I Gimnazjum wraz z wychowawcą panem Adamem Prusikiem zaprosiła nas do obejrzenia pantomimy, w której pojawiło się światło, nadzieja, radość w białej koszuli.

Nagle ukazała się czarna pustka, narkotyki, alkohol, broń, przemoc rówieśnicza – to wszystko po to,
by człowiek zaczął tonąć, staczać się na dno. Pojawiło się jednak światło – dobro, które na początku prowadzi każdego z nas,  podaje dłoń. Gdy człowiek chwyta ją i idzie dalej, zaczyna robić się coraz jaśniej, ładniej.
Nie zawsze potrafimy tę dłoń dostrzec, ale widzimy, że wokół nas jest wiele pułapek, wiele cieni.

To przedstawienie pokazało, jak szybko człowiek gubi się w świecie sztucznej i niebezpiecznej zabawy, gdzie komputer, alkohol, narkotyki, przemoc stają się treścią i sensem życia, porywają młodego człowieka, zachłannie odbierając mu czyste piękno.

To była ładna opowieść i  ważny przekaz dla każdego z nas, za co dziękujemy naszym uczniom
z I gimnazjum i panu Adamowi Prusikowi.

Zakończyliśmy spotkanie tradycyjnie łańcuchem czystych serc – tak jak niegdyś Kotan połączył Północ
z Południem w jednym uścisku dłoni…..

 Marta Idźkowska