2016 10 06 Lekcja00

Lekcja w terenie „Śladami patrona”

Podczas ostatniej lekcji z wychowawcą klasa VI wyruszyła poza szkolne mury. Podczas spaceru po najbliższej okolicy z uwagą przyglądaliśmy się miejscom związanym z postacią patrona naszej szkoły ks. Ignacego Skorupki oraz z Bitwą Warszawską 1920r.

Tuż za bramą szkoły przywitał nas ogromny pomnik ku czci bohaterskiego kapelana. Po drodze do kaplicy Matki Boskiej Zwycięskiej o miejscu, do którego przyniesiono ciało księdza informuje obelisk. Drewniany krzyż również przy ulicy Matarewicza wyznacza miejsce, do którego dotarli bolszewicy podczas bitwy.

Tuż przy kaplicy odwiedziliśmy mogiły, w których zbiorowo pochowanych zostało około 50 żołnierzy. Wśród drzew przed kaplicą znajduje się obelisk z nazwiskami poległych, a przy wejściu na cmentarz pomnik Józefa Hallera.

Wszystkie te miejsca dokładnie obejrzeliśmy przypominając o najważniejszych faktach z historii. W ramach przygotowań do kolejnego spotkania z historią uczniowie mają za zadanie zebrać jak najwięcej informacji o Bitwie Warszawskiej.

Katarzyna Supranowicz,
wychowawca klasy VI