2015 Mini 05

Ogłoszenie w sprawie rekrutacji

Dyrektor Zespołu Szkół w Ossowie zaprasza w terminie od 19 lutego 2018r.
do składania zgłoszeń dzieci do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
na rok szkolny 2018/2019
zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wołomina Nr 27/2018r.

Zgłoszenia można dokonać listownie lub osobiście w sekretariacie szkoły.
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty oraz metrykę dziecka.

Zgłoszenia dokonuje się zgodnie z wzorem zamieszczonym poniżej.
Szkoła może przyjąć dziecko do oddziału przedszkolnego z poza obwodu zamieszkania szkoły w przypadku wolnych miejsc.

 

Formularze z dostępne są na stronie internetowej szkoły w zakładce – zasady rekrutacji
lub w sekretariacie.