2011 Slubowanie

Ślubowanie klas pierwszych

22.10.2011 r. w Zespole Szkół w Ossowie odbyła się podniosła uroczystość – Ślubowanie klas I SP i Gimnazjum.

Na to szkolne wydarzenie przybyli goście: Pani Liliana Zientecka reprezentująca burmistrza Wołomina, Pani Halina Bonecka – dyrektor ZEASiP oraz Pani Grażyna Więch – sołtys Ossowa.

Gdy na sali zgromadzili się goście, nauczyciele, cała społeczność uczniowska oraz rodzice pierwszaków, uczniowie klas pierwszych weszli razem ze swoimi wychowawczyniami.

Po wprowadzeniu sztandaru głos zabrała Pani dyrektor Anna Zalewska – powitała gości i oddała głos bohaterom dnia.

Nastąpił moment ślubowania, a następnie Pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia naszej szkoły.Z tej okazji uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne oraz słodkie upominki od Pani Dyrektor.

Po części oficjalnej obejrzeliśmy występ w wykonaniu najmłodszych uczniów Zespołu Szkół w Ossowie. Były wiersze, piosenki, „coś” na poważnie i na wesoło.

Na koniec aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz słodkim prezentem od Pana Ryszarda Madziara – burmistrza Wołomina. Pani Halina Bonecka życzyła uczniom samych sukcesów i miłych chwil w szkole.

Po części oficjalnej pierwszoklasiści z wychowawczyniami i rodzicami świętowali w swoich salach przy pysznym deserze.

Jolanta Częścik