2018 05 22 Poezja

Święto Poezji w Ossowie 2018 – finał

22 maja 2018 w Szkole Podstawowej im. Ks. Ignacego Skorupki w Ossowie odbyły się w ramach Święta Poezji Konkursy: recytatorski i jednego wiersza. Przeznaczone były dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych gminy Wołomin. Patronat nad przedsięwzięciem sprawowała Burmistrz Wołomina – Pani Elżbieta Radwan, która otrzymała szczególne podziękowanie za coroczne już wsparcie Święta Poezji w Ossowie. Po raz kolejny nagrody  dla laureatów  ufundowała również Samorządowa Instytucja kultury.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 na sali gimnastycznej ossowskiej szkoły przywitaniem przybyłych uczestników w liczbie 40 osób w trzech kategoriach wiekowych oraz ich opiekunów, nauczycieli.

Gośćmi honorowymi Święta Poezji byli Pan Robert Makowski – wiceburmistrz Wołomina oraz Pan Rafał Pazio – dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury.

Po krótkim występie uczniów z kl. IV SP- III Gim., nastąpiły przesłuchania zgłoszonych do konkursów dzieci i młodzieży, uczących się  w następujących szkołach: Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Leśniakowiźnie, Szkole Podstawowej w Duczkach, Szkole Podstawowej w Zagościńcu, Szkole Podstawowej  nr 5 w Wołominie oraz Szkole Podstawowej w Ossowie.
Po obradach jury, ok. godz.12.00, ogłoszono zwycięzców – laureatów I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych Konkursów: recytatorskiego i jednego wiersza. Przyznano również jedno wyróżnienie – łącznie rozdano 18 nagród książkowych ufundowanych przez patrona uroczystości.

Dodatkowo każdy z uczestników dostał dyplom za zajęcie odpowiedniego miejsca lub za wyróżnienie, a pozostali za udział. Szkoły otrzymały podziękowania za trud włożony w przygotowanie uczniów do Konkursów.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za moc wzruszeń, nauczycielom i rodzicom za trud przygotowań, a ludziom nam życzliwym i współorganizatorom za bezinteresowną pomoc. Niech żyje poezja!

Monika Chmielińska