2017 Dzien Kotana

Ku pamięci Kotana

Jak co roku w naszej szkole wspominamy postać Marka Kotańskiego (1942-2002) – psychologa, terapeuty, twórcy i lidera MONARU.

Uczniowie wraz z pedagogiem szkolnym przygotowali gazetkę poświęcona Kotanowi, którą można oglądać w wejściu głównym, a na lekcjach z wychowawcami odczytany został referat o życiu i jego działalności z naciskiem na główne przesłanie – „Daj siebie innym”.

Wspomnienie o Mareku Kotanie… będzie w naszych sercach wiecznie…

Był to społecznik wyznaczający nowe kierunki w przeciwdziałaniu najbardziej palącym problemom. Pod koniec lat 70. zapoczątkował w Polsce leczenie narkomanii metodą społeczności terapeutycznej, opierającą się na pełnej abstynencji pacjentów i ich pracy nad sobą. Organizował kampanie społeczne i koncerty promujące wśród młodzieży życie wolne od uzależnień. W latach 90. przełamując lęk dużej części społeczeństwa przed HIV/AIDS otwierał ośrodki dla nosicieli wirusa i nawoływał do solidarności z chorymi.

Wokół swych idei potrafił zgromadzić autorytety świata polityki, kultury i sztuki – ludzi, którzy wspierali jego działania, pomagali w organizowaniu charytatywnych przedsięwzięć, spektakularnych imprez profilaktycznych i w codziennej misji niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. W ramach utworzonego przez siebie Ruchu Wychodzenia z Bezdomności MONAR-MARKOT tworzył placówki, w których dach nad głową, opiekę medyczną i możliwość resocjalizacji znajdowali bezdomni, alkoholicy, byli więźniowie.

Za swoją działalność był doceniany i wyróżniany licznymi odznaczeniami, przede wszystkim jednak zaskarbił sobie wdzięczność tysięcy ludzi, którzy dzięki stworzonemu przez niego systemowi pomocy mogli pokonać życiowe trudności i odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

Zmarł 19 sierpnia 2002 r. w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku drogowym.

Krzysztof Lewandowski
Monika Włodarczyk